De bonussen voor topbankiers mogen niet groter zijn dan hun jaarsalaris. Daarover hebben onderhandelaars van het Europees Parlement en het Ierse voorzitterschap van de Europese Unie woensdagavond een voorlopig akkoord bereikt.

Als leidend principe geldt dat de bonussen voor bankiers maximaal één jaarsalaris mogen bedragen. De aandeelhouders kunnen wel beslissen om de bonus alsnog uit te breiden, tot het dubbele van het jaarsalaris.

De bonussen waren het laatste struikelblok in de onderhandelingen over een nieuwe Europese richtlijn die banken beter moet wapenen tegen crisissen. In lijn met de internationale afspraken in het kader van het zogenaamde Basel III-akkoord worden banken verplicht om sterkere kapitaalbuffers aan te houden.

Groot-Brittannië ligt dwars

De onderhandelingen over de nieuwe regels voor de meer dan 8.000 banken in de Europese Unie hebben tien maanden aangesleept. Het Europees Parlement drong aan op een begrenzing van de bonussen en versterkte transparantie in de sector, maar een aantal lidstaten onder aanvoering van Groot-Brittannië lag lange tijd dwars.

Het Ierse voorzitterschap gaat het compromis donderdag voorleggen aan de lidstaten. ‘Ik vraag me af hoe de ministers van Financiën het publiek gaan uitleggen dat zij niet willen instemmen met een begrenzing van de bonussen', reageerde Ecolo-Europarlementslid Philippe Lamberts, die namens het parlement mee aan de onderhandelingstafel zat.

Eenmaal goedgekeurd treden de nieuwe regels in 2014 in werking.