‘Charles Michel loopt N-VA achterna'
Foto: BELGA

‘MR-voorzitter Charles Michel loopt de N-VA achterna.' Zo heeft de Franstalige christelijke arbeidersbeweging MOC gereageerd op de dreigende taal van de MR-voorzitter over een onderzoekscommissie naar het financiële huishouden van het ACW. Ook de Open VLD eist intussen antwoorden van het ACW.

Nadat aan het licht was gekomen dat het ACW had overwogen om de notionele intrestaftrek te gebruiken, eiste Michel maandag volledige transparantie rond de boekhouding van de Vlaamse christelijke arbeidersbeweging. Zoniet zou de MR de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie vragen om de zaak op te helderen.

‘Charles Michel loopt N-VA achterna', zo reageert MOC. De Franstalige tegenhanger van het ACW ontkent het bestaan van ingewikkelde juridische of financiële constructies om bezittingen achter te houden en belastingen te ontlopen.

‘Het ACW en de MOC hebben er gewoon steeds over gewaakt middelen ter beschikking voor hun sociale missies zo efficiënt mogelijk te gebruiken, met strikt respect voor de wettelijkheid. En ze hebben systematische bij de overheden en bij bevoegde mensen nagegaan of elke daad conform was met hun fiscale verplichtingen', stelt de MOC.

De Franstalige christelijke arbeidersbeweging herinnerde ten slotte ook aan haar standpunt over de notionele intrestaftrek: het systeem moet omkaderd en beperkt worden, niet opgegeven. Intussen heeft het ACW al laten verstaan geen gebruik te zullen maken van het systeem.

Net als de Franstalige liberalen dreigt de Open VLD met een parlementscommissie voor meer duidelijkheid. 'Wij gaan alles onderzoeken', zegt Kamerlid Luk Van Biesen in Terzake. 'Wij hopen nog altijd dat zij duidelijk beseffen dat de burger en belastingbetaler recht heeft op alle informatie.'