Vanackere niet op hoogte van commerciële afspraken Belfius en ACW
Vicepremier en minister van Financiën Steven Vanackere (CD&V)
Vicepremier en minister van Financiën Steven Vanackere (CD&V) is niet, en hoeft niet op de hoogte te zijn van bijkomende commerciële overeenkomsten tussen Belfius en het ACW. Dat stelt hij dinsdag in een kort persbericht. Eerder vandaag ontkende Belfius er geheime afspraken met het ACW op na te houden.

Uit de reactie van de bank op een aantal persartikelen blijkt volgens Vanackere dat Belfius omwille van de confidentialiteit van deze overeenkomsten geen informatie aan het kabinet heeft verstrekt.

In de pers viel dinsdag te lezen dat de jaarlijkse rente die Belfius toekent aan het ACW voor een eeuwigdurende lening in sommige jaren kan oplopen tot 7,75 procent. Dat is beduidend meer de vaste rente van 6,25 procent die eind januari publiek werd gemaakt.

Belfius reageerde reeds. De bank ontkent dat er sprake is van een geheime deal met de christelijke arbeidersbeweging over de jaarlijkse rente. De woordvoerster bevestigt dat de lening een rente van 6,25 procent wordt betaald.

'Daarnaast en volkomen los daarvan bestaat tussen de beide partijen een commerciële afspraak. Over commerciële contracten wordt door de bank niet gecommuniceerd, maar het is duidelijk dat commerciële contracten marktconform zijn en gebaseerd zijn op objectieve criteria zoals aangehouden tegoeden en het onderschrijven van verzekeringspremies. De bank staat erop haar verplichtingen inzake bankdiscretie naar al haar klanten correct na te leven', luidt het.