Vlaanderen verschaft goedkope leningen
Foto: wvv
Wie een lening zoekt voor de aankoop of de bouw van een woning hoeft zich niet te beperken tot een rondje banken aflopen. Het Vlaams Woningfonds en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen zijn even waardevolle alternatieven.

Het Vlaams Woningfonds kent hypothecaire leningen toe aan gezinnen met een bescheiden inkomen en minstens één kind ten laste. Dit geldt zowel voor de aankoop van een bouwgrond, de bouw van een woning of de aankoop van een woning of appartement.

Voor een gezin met één kind ten laste ligt het maximum aan netto belastbaar inkomen momenteel op 53 870 euro. Het wordt verhoogd met 3 370 euro voor elke bijkomende persoon ten laste. Ook mag de verkoopwaarde van de woning een bepaalde grens niet overschrijden. Voor een gezin met één kind is dat momenteel 197.690 euro. En er is een maximum volume bepaald. Bij een gezin met één kind ten laste is dat 590 m³.

De rentevoet van de lening hangt af van het belastbaar inkomen, het aantal personen ten laste en de ligging van de woning. Gezinnen met één kind lenen al vanaf 2 %, gezinnen met minstens twee kinderen vanaf 1,50 %. Om de vijf jaar wordt de rentevoet herzien op basis van de evolutie van het inkomen. Maar bij een stijging kan die voor de huidige leningen nooit hoger zijn dan 2,73%.

Een nadeel: wie een lening bij het Woningfonds wil, moet geduld hebben. De procedure kan er tot drie maanden duren.

Een ander kanaal voor het bekomen van een lening is de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, de opvolger van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij. Die kent leningen toe met rentevoeten tussen 1,09% en 2,73%. Het aanbod geldt voor de aankoop van een sociale koopwoning of het kopen van een woning van minstens 30 jaar oud met minstens 10.000 euro aan renovatiekosten.

Een alleenstaande of een gezin met een kind mag maximaal 187.690 euro uitgeven voor de aankoop van een woning om een lening van de VMSW te bekomen. Voor grotere gezinnen stijgt dat licht. Gaat het om een bouwen van een eigen woning, dan mag er maximaal 197.690 euro worden geleend. De VMSW geeft geen geld voor de aankoop van een bouwgrond.