Roep om extern onderzoek naar dood Jonathan Jacob
Renaat Landuyt Foto: belga
Meerdere politieke partijen vragen om een extern onderzoek naar de dood van Jonathan Jacob, wiens laatste uren donderdag in beeld werden gebracht in een reportage in het Canvas-programma Panorama. 'Ik heb het onaangenaam gevoel dat magistraten door hun oversten gedekt worden', zegt Renaat Landuyt (SP.A).

Volgens CD&V-Kamerlid Michel Doomst hebben de feiten 'een maatschappelijke schok veroorzaakt, die vragen doet rijzen over de manier waarop politie en gerecht met deze fenomenen omgaan'.

Voor de CD&V is het duidelijk dat het optreden van de agenten tegen het licht moet worden gehouden door het Comité P. Dat moet onder meer nagaan wat er wordt gedaan als een medische behandelaar meent geen behandeling te kunnen geven. Daarnaast wil CD&V dat de Hoge Raad voor de Justitie na afloop van het gerechtelijk onderzoek het optreden van het parket tegen het licht houdt.

Doomst vindt voorts dat er een draaiboek moet worden opgesteld voor incidenten als dit. Daarin kan onder meer worden vastgelegd wanneer het al dan niet is aangewezen het Bijzondere Bijstandsteam op te roepen.

'Vanuit een zetel iemand laten platspuiten?'

Ook justitie-expert Renaat Landuyt van SP.A vraagt om een extern onderzoek. 'We moeten vooral niet wachten op het strafonderzoek, want dan moeten we nog drie jaar wachten. Beter is om nu meteen te bekijken hoe we kunnen vermijden dat zoiets nog eens gebeurt. De politie blijft intussen wel de straat opgaan en beslissingen nemen', zei Landuyt in De Ochtend op Radio 1. 

'We zijn wel één en ander gewoon, maar het is toch even slikken om het eigenaardige werk van de politie zo te zien', merkte de SP.A'er nog op.

De grote vraag is volgens Landuyt wie beslist heeft om Jacob zo aan te pakken. 'Mag een procureur van in zijn zetel zomaar zeggen dat die man platgespoten moet worden? Dat moet zeker ook onderzocht worden.'

'Voor politie schakelen we het comité P in, maar voor een niveau hoger hebben we niets. De minister zegt het onderzoek af te wachten, maar dat onderzoek wordt gevoerd door de plaatselijke collega's van de magistraat.'

'Ik heb het onaangenaam gevoel dat magistraten door hun oversten gedekt worden', besluit Landuyt. 'Het kan zijn dat het niet waar is, maar laat ons dat dan laten onderzoeken door diensten van buiten Antwerpen.'

SP.A Antwerpen vraagt dat burgemeester Bart De Wever (N-VA) onmiddellijk een tuchtprocedure opstart. Het socialistische gemeenteraadslid Robert Voorhamme meent dat er voldoende aanwijzingen zijn om maatregelen te nemen, in afwachting van de verdere juridische afhandeling van de zaak.

'Ook Hoge Raad voor Justitie inschakelen'

Ook oppositiepartijen Groen en N-VA vragen om een extern onderzoek.

'Het is evident dat het Comité P moet worden ingeschakeld om het gedrag van de agenten te onderzoeken, maar er moet ook aandacht zijn voor de rol van het parket', is Groen-kamerfractieleider Stefaan Van Hecke van mening.

'Nu onderzoekt de Antwerpse magistratuur zichzelf en dat is niet gezond', vindt ook Van Hecke. 'Er moet een onafhankelijk onderzoek komen door de Hoge Raad, die heeft recent, in onder meer de Fortis-affaire, bewezen een grondig onderzoek te kunnen voeren.'

De N-VA wil ook laten uitzoeken waarom de zaak al twee jaar aansleept. Daarnaast moet er een betere samenwerking komen tussen de HRJ en het Comité P dat de politiediensten controleert, stelt de partij.

Kristien Van Vaerenbergh, voorzitster van de Kamercommissie Justitie, betreurt dat een recent wetsvoorstel van N-VA, dat toelaat dat de HRJ reeds tussenkomst in een lopend onderzoek, werd weggestemd door de meerderheid. 'Indien dit voorstel wel was goedgekeurd, kon de HRJ nu meteen aan de slag', concludeert ze.
 

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in