4G-plan Huytebroeck is ‘onaanvaardbaar'
Foto: shutterstock

Brussels milieuminister Evelyne Huytebroeck moet een langetermijnoplossing voorleggen die 4G mogelijk maakt, maar waarmee ook de kwaliteit van bestaande 2G- en 3G-netwerken op peil kan blijven. Dat lukt niet binnen het voorstel dat de Brusselse minister op tafel legt, zeggen de telecomoperatoren Belgacom, KPN Group Belgium en Mobistar. Ze bestempelen het plan als ‘onaanvaardbaar'.

Huytebroeck stelt voor om de Brusselse regelgeving aan te passen, zodat het mobiel netwerk van de vierde generatie (4G) kan worden uitgerold. Haar voorstel bestaat erin dat 4G naast het 3G- en het 2G-netwerk zal bestaan. De Ecolo-minister wil wel blijven vasthouden aan de 3 volt/meter-norm voor alle netwerken.

Die norm zou echter per pakket berekend worden: de 2G- en 3G-netwerken enerzijds en het 4G-netwerk anderzijds. Volgens de Ecolo-minister moet 4G in Brussel vanaf de herfst geïnstalleerd kunnen worden.

De operatoren zeggen een langetermijnoplossing te missen. ‘2G en 3G zullen nog vele jaren een cruciale rol spelen in Brussel. Door de huidige norm zal vanaf oktober de kwaliteit van die netwerken onvermijdelijk achteruitgaan', menen de operatoren. De sector vraagt de Brusselse regering onder meer om de problemen rond bouwvergunningen weg te werken.

‘Sinds 2009 zijn in het Brussels gewest slechts een 60-tal bouwvergunningen voor gsm-antennes afgeleverd', terwijl er alleen al voor de kwaliteit van 2G en 3G een 320-tal nodig zijn, klagen de operatoren aan.

De operatoren zijn naar eigen zeggen al blij dat de minister de problemen erkent, maar vragen overleg met de Ecolo-minister.