Net als de Franstalige jeugdadviesraad ‘Conseil de la Jeunesse' in Brussel, is het personeel van de jeugdinstelling in Fraipont (provincie Luik) het niet eens met het oprichten van een nieuwe jeugdinstelling in de hoofdstad. Donderdag verwierpen zij het voorstel van minister Evelyne Huytebroeck (Ecolo). Dat meldt het gemeenschappelijk vakbondsfront, dat voor maandag een 24 urenstaking aankondigt.

Brussels minister van Jeugd Evelyne Huytebroeck kondigde woensdag de oprichting van een Brusselse instelling voor jonge delinquenten aan. Als gevolg daarvan zouden zeker 24 plaatsen geschrapt worden in het centrum in Fraipont.

Volgens het gemeenschappelijk vakbondsfront zullen daardoor in de Luikse regio een veertigtal mensen hun job verliezen. De bonden wijzen er ook op dat zestig procent van de huidige plaatsen in Franstalig België zich al in de omgeving van Brussel bevinden, meer bepaald in Kasteelbrakel en Woutersbrakel.

De personeelsleden beslisten daarom zo goed als unaniem een stakingsaanzegging van onbepaalde duur in te dienen. Maandag vanaf 6.30 leggen de personeelsleden het werk neer voor ten minste 24 uur. Volgens de vakbonden eisen ze dat het voorstel wordt ingetrokken.