Uitbreiding euthanasie voor minderjarigen?
Bij een uitbreiding van de euthanasiewetgeving tot minderjarigen wordt het grote discussiepunt of er een leeftijdsgrens in de wet ingeschreven moet worden of het criterium van oordeelsbekwaamheid moet gelden. Dat bleek woensdagvoormiddag tijdens de hoorzitting in de verenigde Senaatscommissie Justitie en Sociale Zaken. Van de sprekers vond enkel professor Chris Van Geet (KU Leuven) een uitbreiding van de wet niet nodig.

Met de hoorzitting werd in de Senaat het startschot gegeven van de bespreking van een rist voorstellen die de euthanasiewetgeving willen uitbreiden en moderniseren. Eerder werd beslist om zich eerst op de problematiek van de euthansie voor minderjarigen te richten. Liberalen, socialisten en N-VA hebben daarover wetsvoorstellen ingediend. Woensdag werden de beide kinderrechtencommissarissen, Bruno Vanobbergen en zijn Franstalige collega Bernard De Vos, Dominique Biarent (kinderziekenhuis Koningin Fabiola), Chris Van Geet en Joris Verlooy (UZ Gent) uitgenodigd.

Het Vlaamse Kinderrechtencommissariaat kiest in zijn advies voor de Nederlandse wetgeving, waar men gekozen heeft voor een trapsgewijze leeftijdsafbakening, waarbij de minderjarige vanaf 12 jaar toestemming moet geven en vanaf 16 jaar zelfbeschikkingsrecht krijgt. De Vos pleitte voor de leeftijd van 15 jaar waarop de mening van de minderjarige voorrang heeft op de mening van de ouders.

De geneeskundigen hadden vragen bij een leeftijdsgrens en verkiezen het criterium van oordeelsbekwaamheid, hoewel dit moeilijk vast te leggen is. Voor Joris Verlooy moet de beslissing over de oordeelsbekwaamheid gezamenlijk door de behandelde arts en de ouders genomen worden, na overleg met het medische team. Hij getuigde ook over de euthanasie van een Nederlandse patiënt, die hij in Nederland begeleidde.

Chris Van Geet wees erop dat de Nederlandse statistieken in vier jaar tijd geen enkele euthanasie van een minderjarige geregistreerd werd. In België was er ook geen enkele melding van een euthanasie in de leeftijdscategorie 18-19 jaar.

 

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in