Zeven toplui Fortis riskeren vijf jaar cel
Herman Verwilst en Maurice Lippens. Foto: BELGA
In de zaak-Fortis riskeren de zeven ex-bestuurders van de voormalig Fortis-holding en de voormalige Fortis-bank vijf jaar cel en een boete. Dat heeft het Brusselse parket vandaag gezegd op een persconferentie.

Het Brusselse parket vraagt de doorverwijzing van zeven ex-bestuurders van de Fortis-groep en Fortisbank omdat zij de beleggers onvoldoende zouden geïnformeerd hebben over de blootstelling van Fortis aan de gevolgen van de vastgoedcrisis in de Verenigde Staten.

'Het Brusselse parket is van oordeel dat de beleggers onvoldoende en te laat geïnformeerd zijn over de blootstelling van Fortis aan de zogenaamde ‘subprime’-crisis, de crisis van de hypothecaire kredieten op de vastgoedmarkt in de Verenigde Staten', zegt Jean-Marc Meilleur, woordvoerder van het Brusselse parket. 'Het gebrek aan informatie heeft zich ons inziens vooral voorgedaan in september 2007, toen de beleggers geïnformeerd werden naar aanleiding van de kapitaalverhoging en de overname van ABN Amro.'

Voor Ageas en BNP Paribas Fortis vraagt het parket een buitenvervolgingstelling omdat de zwaarste fouten door de bestuurders en niet door de vennootschappen zelf zouden begaan zijn. 

'In een dergelijk geval kunnen we niet zowel de rechtspersonen als de natuurlijke personen die voor die rechtspersonen optreden, vervolgen', gaat de parketwoordvoerder verder. 'We moeten afwegen wie van beiden de zwaarste fouten heeft begaan en in ons oordeel zijn dat de natuurlijke personen, de bestuurders. De raadkamer kan onze vordering volgen maar ze kan er ook een ander oordeel op nahouden.'

Usual suspects

Welke personen het voor de rechtbank wil brengen heeft het parket niet meegedeeld, maar alles wijst erop dat het gaat om de zeven mensen die door onderzoeksrechter Jeroen Burm in verdenking zijn gesteld.

Het gaat om ex-voorzitter Maurice Lippens, ex-ceo Jean-Paul Votron, diens opvolger Herman Verwilst, ex-financieel directeur Gilbert Mittler, diens voormalige rechterhand Lars Machenil, voormalig hoofd zakenbank Filip Dierckx en ex-directeur risk Reginald De Gols.

De zeven protagonisten zouden terecht moeten staan voor valsheden in de jaarrekeningen, oplichting en inbreuken op artikel 39 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, dat een aantal informatieverplichtingen voorziet.

Geldboetes en gevangenisstraffen tot vijf jaar hangen boven de hoofden van de verdachten. Volgens het parket zullen het echter vooral eventuele burgerlijke schadevergoedingen zijn die het zwaarst zullen doorwegen.

Een datum voor de behandeling door de raadkamer is er nog niet. Alle partijen, zowel inverdenkinggestelden als burgerlijke partijen, kunnen ook nog bijkomend onderzoek vragen.

'Ik heb op geen enkel moment gelogen'

Voormalig ceo, Jean-Paul Votron, laat weten de tijd te nemen om samen met zijn advocaten op de tegen hem geformuleerde beschuldigingen te antwoorden. 

'Hoe dan ook, kan ik slechts herhalen dat ik op geen enkel moment heb gelogen of heb geprobeerd de informatie, doorgegeven aan de markt, te manipuleren, noch de minste strafrechtelijke inbreuk heb gepleegd in het kader van de opdracht die mij was toevertrouwd door de raad van bestuur van Fortis en die ik heb uitgeoefend onder controle van deze laatste', aldus Votron.

Volgens de ex-ceo hebben Fortis en haar bestuurders altijd gehandeld en gecommuniceerd met de 'grootst mogelijke integriteit en dit in de context van een financiële crisis op wereldschaal'.

'Ik wijs erop dat de communicatie van Fortis altijd is gebeurd onder de permanente controle van interne en externe revisoren, alsook van de toezichthouders (CBFA en DNB) die op elk moment betrokken en geïnformeerd zijn geweest', aldus Votron.

'Ik hoop de waarheid in dit dossier in ere te kunnen herstellen, in alle objectiviteit en ver van de extreme mediatisering die vandaag heerst. Sedert meer dan vier jaar, maak ik het voorwerp uit van een onduldbare lastercampagne zonder te mogen genieten van de fundamentele rechten erkend aan iedere persoon, waaronder het vermoeden van onschuld', besluit hij zijn persmededeling. 

Ook Scaldis onder de loep

In het Fortis-onderzoek had onderzoeksrechter Burm ook zijn aandacht gericht op een dochteronderneming van Fortis, Scaldis, die haar zetel had op het eiland Jersey. Er werd vermoed dat die zetel fictief was, wat Scaldis illegale voordelen zou opgeleverd hebben op het vlak van haar kernkapitaal en de controle op de financiële risico’s.

In dat onderdeel van het onderzoek vond het gerecht echter geen aanwijzingen dat er misdrijven gepleegd waren en daarvoor wordt dan ook niemand vervolgd.

Er loopt ook nog een aparte procedure tegen de belangenvereniging Dolor.