Kort&bondig

Griekenlandmoment voor België?

Vandaag beleven we weer het ritueel van een nationale vakbondsactie. Sinds het Generatiepact is het protestrefrein er steevast één van onfaire ingrepen op de kap van de onschuldigen en de zwakken. Er zit een element van waarheid in die verzuchtingen. Loonmatiging, beperking van brugpensioen, degressiviteit van werkloosheidsuitkeringen, meer flexibiliteit: het zijn geen cadeaus.

Marc De Vos
Marc De Vos Photo News

Maar achter de onmiddellijke aanleiding zit een diepere oorzaak. België heeft een kostenhandicap en een innovatieachterstand. Langer werken is onvermijdelijk in het licht van de vergrijzing. We hebben ...