De Vlaamse professor emeritus en grondwetspecialist Robert Senelle is vorige week op 94-jarige leeftijd overleden.

Robert Senelle studeerde rechten en notariaat aan de Université Libre de Bruxelles. Na de oorlog ging hij in de magistratuur aan de slag en in de jaren vijftig werd hij kabinetchef van de socialistische premier Achiel Van Acker.

Na de val van de regering legde Senelle zich toe op een academische carrière aan de Gentse universiteit. Door zijn gedurfde uitspraken en analyses verwierf Senelle bekendheid in Vlaanderen als grondwetspecialist.

Zo had hij een eigenzinnige kijk op het koningshuis. ‘België kan niet leven zonder monarchie', meende hij. ‘Overal ben ik een overtuigd republikein, behalve in België.' 

Senelle was daarbij een overtuigd federalist die de gewesten en gemeenschappen wilde vervangen zien door twee deelstaten. Brussel moest volgens hem een autonome regio worden.

Senelle had ook scherpe kritiek op de manier waarop de laatste regering van Wilfried Martens het conflict over de Waalse wapenuitvoer afhandelde. Dat mocht hij toen live in het televisiejournaal verkondigen. Enkele dagen later viel de regering.

Vandaag is de grondwetspecialist begraven.