Liesbeth Homans: 'Koppel dringende medische hulp aan vrijwillig terugkeertraject'
Foto: pn
Volgens Antwerps OCMW-voorzitter Liesbeth Homans worden illegale vreemdelingen die aidsremmers nodig hebben in de praktijk bijna in alle gevallen geholpen en gaat het OCMW verder dan de federale regels voorschrijven. Voor de toekomst stelt ze minister Laurette Onkelinx en staatssecretaris Maggie De Block voor het verlenen van dringende medische hulp aan illegale vreemdelingen te koppelen aan het ondertekenen van een vrijwillig terugkeertraject. 'Zo verzekeren we de dringendste medische hulpverlening en voorkomen we een eventuele bedreiging voor de volksgezondheid', aldus Homans.

'De vraag is of aidsremmers per definitie altijd moeten worden toegekend aan mensen die illegaal in ons land verblijven en al een uitwijzingsbevel hebben gekregen', legt Homans maandag uit in een mededeling. 'Ons antwoord daarop is genuanceerd en het Antwerpse OCMW kiest voor een individuele aanpak.'

Homans wijst erop dat de federale overheid de kost van dringende medische hulp zoals aidsremmers enkel en alleen aan het OCMW terugbetaalt indien rekening werd gehouden met een aantal criteria, zoals de beschikbaarheid van de geneesmiddelen in het land van herkomst en of de patiënt een medische regularisatie werd geweigerd.

Een behandeling met aidsremmers kost volgens Homans zowat 800 euro per persoon per maand. 'Vorig jaar betaalde het Antwerpse OCMW meer dan 250.000 euro uit eigen budget voor dringende medische hulpverlening aan illegale vreemdelingen', gaat ze verder. 'Dit toont aan dat Antwerpen wel degelijk soepeler optreedt dan de federale regels voorschrijven.'