Hoewel de Kruibeekse coalitiepartijen CD&V en SamenVoorKruibeke geen opvolgers hebben vermeld op de voordrachtsakte voor de OCMW-raad, wordt de verkiezing wel geldig verklaard. Dat heeft de Oost-Vlaamse Raad voor Verkiezingsbetwistingen dinsdag beslist.

Volgens N-VA was de voordrachtsakte niet ontvankelijk omdat de twee coalitiepartners voor elke kandidaat niet één of meerdere kandidaat-opvolgers hadden aangeduid.

In hun verweer verwezen CD&V en SamenVoorKruibeke onder meer naar het officieel voordrachtsmodel van de website van het Agenschap voor Binnenlands Bestuur, waarbij gewag wordt gemaakt van 'eventuele' opvolgers. 'Die eventualiteit wordt tot drie maal toe voorgesteld', beaamde ook de Raad. 'Het Agentschap heeft zelf voeding gegeven aan de beperkende interpretatie van het decreet.'

In zijn beslissing gebruikt de Raad drie argumenten. Er werd verwezen naar de memorie van toelichting van het decreet, het feit dat de gemeentesecretaris de voordrachtsakte niet verbeterde en het feit dat ook de gemeenteraad de akte niet onontvankelijk verklaarde. De Raad merkt op dat de negen bezwaarindieners van N-VA de akte op de gemeenteraad dus ook impliciet ontvankelijk verklaarden en hun bezwaar achteraf “ongeplaatst” was.

Op 7 februari verwierp de Oost-Vlaamse deputatie nog een klacht van de Kruibeekse N-VA rond de verkiezing van het politieraad. In tegenstelling tot bij OCMW-raadsverkiezingen, zijn opvolgers geen ontvankelijkheidsvereiste om de voordracht geldig te laten verklaren. Tegen de twee beslissingen kan nog beroep aangetekend worden voor de Raad van State.

In Kruibeke werd Jos Stassen, gewezen Vlaams parlementslid voor Groen, burgemeester via zijn gemeentepartij 'SamenVoorKruibeke'. Die partij haalde 23,1 procent (zes zetels) en sloot een coalitie met CD&V, die 31,3 pct haalde (negen zetels). Daardoor werd Antoine Denert, die voor het eerst onder N-VA-vlag opkwam, van de burgemeestersstoel werd gewipt. Zijn partij werd met 33,6 pct (negen zetels) de grootste in de gemeenteraad.