Tuberculose nu ook erkend als beroepsziekte voor cipiers en politiemensen
Foto: © ivan put

Staatssecretaris Philippe Courard, bevoegd voor Beroepsrisico's, heeft de erkenning van tuberculose als beroepsziekte uitgebreid naar naar het personeel werkzaam in de gevangenissen, de politiediensten, de lucht- en zeehavens, de asielcentra en opvangcentra voor illegalen en daklozen. Het koninklijk besluit terzake is net verschenen in het Belgisch Staatsblad, meldt hij vrijdag.

Tuberculose is een longziekte die veroorzaakt wordt door een bacterie. Wereldwijd heeft deze ziekte in 2010 nog meer dan één miljoen mensen gedood. In België duikt de ziekte opnieuw op onder meer in gevangenissen, bij gevangenen uit landen waar deze ziekte minder efficiënt behandeld is geweest. Doordat deze ziekte besmettelijk is, lopen cipiers een hoger risico.

‘Tuberculose is een ziekte waarvan men zou kunnen denken dat ze bij ons is uitgeroeid. Niets is minder waar. In enkele beroepen, waar men in direct contact komt met risicogroepen, zijn opnieuw gevallen gesignaleerd. Helaas hebben sommige antibiotica-resistente stammen hun opwachting gemaakt en zo is tuberculose, in bepaalde gevallen, ook bij ons weer een ernstige ziekte. Het is dan ook onze taak om de werknemers die het slachtoffer zijn geworden van een dergelijke ziekte snel en correct te vergoeden', zegt Courard.

Tuberculose werd sinds 1991 reeds als beroepsziekte erkend bij onder andere personeel uit de preventieve gezondheidszorg, de geneeskundige verzorging en de verpleging aan huis.

Die erkenning wordt nu uitgebreid naar het personeel werkzaam in de gevangenissen, de politiediensten, de lucht- en zeehavens, de asielcentra en opvangcentra voor illegalen en daklozen.

Het Fonds voor de Beroepsziekten (FBZ) heeft de afgelopen 10 jaar ongeveer 2.500 aanvragen tot schadeloosstelling ontvangen omwille van een besmetting door de tuberculosebacil. 1.600 ervan kwamen uit de privésector, terwijl 900 vanuit provinciale of gemeentelijke instellingen werden aangebracht.