Zorgnet Vlaanderen stelt handboek voor tegen grensoverschrijdend seksueel gedrag
Foto: rr
Een handleiding van Zorgnet Vlaanderen wil grensoverschrijdend gedrag door zorgverleners en/of zorggebruikers voorkomen. Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) reageert enthousiast.

De handleiding is een gevolg van de golf van verontwaardiging na de bekentenis van psychiater Walter Vandereycken dat hij jarenlang relaties had met (ex-)patiënten, stelt de koepel van zorginstellingen in een mededeling.

Zorgnet Vlaanderen wil ziekenhuizen en voorzieningen stimuleren om een transparant beleid te voeren, opdat een cultuur ontstaat waarin misbruik bespreekbaar wordt, zegt gedelegeerd bestuurder Peter Degadt daarover in onze krant.

Binnen de zorgverlening is er altijd sprake van een machtsrelatie waardoor elke vorm van (seksuele) relatie tussen zorgverstrekker en zorgvrager niet kan, ook niet na het beëindigen van deze professionele relatie, stelt het protocol.

Opvolging

Elke melding of klacht van een patiënt, diens familie of een andere zorgverstrekker dient ernstig genomen te worden. Om de meldingen op een goede manier op te volgen pleit Zorgnet Vlaanderen ervoor dat er in elke voorziening een meldingspersoon wordt aangeduid, alsook een zorgcoördinator.

De meldingspersoon is verantwoordelijk om de melding verder op te volgen samen met de directie. De zorgcoördinator zorgt ervoor dat het behandeltraject van de cliënt kan worden voortgezet, al dan niet in de eigen organisatie.

De publicatie biedt verder heel wat praktische tips en richtlijnen, zoals het opnemen van een deontologische code in het arbeidsreglement.

Minister tevreden

Minister Vandeurzen vindt dat de richtlijnen aansluiten bij zijn beleid, de acties rond verhoogde aandacht voor het kwaliteitsbeleid van welzijns- en gezondheidsinstellingen en de uitvoering van het kwaliteitsdecreet in de sector.

'In een gezagsrelatie in de hulpverlening horen duidelijke richtlijnen zodat de hulpverlener duidelijk weet wat kan en niet kan', klinkt het.

De minister roept de voorzieningen ook op tot uitwisseling van ervaringen en goede praktijken en een inventarisatie van knelpunten en mogelijke oplossingen.