Milquet: 'Staatsveiligheid mag niet worden afgeschaft'
Joëlle Milquet Foto: BELGA
Een goed functionerende inlichtingendienst is onontbeerlijk voor de veiligheid van een land. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDH) laten weten in een reactie op de uitspraken van Renaat Landuyt. Milquet vindt wel dat Staatsveiligheid verbeterd kan worden. Permier Elio Di Rupo (PS) en Justitieminister Annemie Turtelboom (Open VLD) roepen intussen op tot sereniteit en gematigdheid.

Milquet begint haar reactie door te stellen dat het ontbinden van de dienst Staatsveiligheid praktisch onmogelijk is, aangezien dat niet in het regeerakkoord is opgenomen. Ze is echter ook van mening dat de dienst onmisbaar is. 'het bestaan van een competente en gecontroleerde inlichtingendienst is bovendien onontbeerlijk in het kader van de veiligheidspolitiek van een land.'

'De polemiek, ontstaan naar aanleiding van enkele in de pers gelekte verslagen uit eenzelfde onderzoek, mag dan ook geenszins de basis vormen om de werking van de staatsveiligheid in diskrediet te brengen, noch die van haar huidige top', meent Milquet.

Meer transparantie

De minister vindt wel dat de dienst voor verbetering vatbaar is: 'Er moeten een aantal verbeteringen in overweging worden genomen, meer bepaald wat betreft de werking, de transparantie, de voogdij, de coördinatie en de uitwisseling van informatie tussen de verschillende diensten, alsook wat betreft de integratie van de verschillende opdrachten in de prioriteiten van de veiligheidspolitiek van de regering.'

Milquet heeft een rapport over Staatsveiligheid overhandigd aan premier Elio Di Rupo. 'Dat omvat meerdere pistes ter verbetering van de rol van de staatsveiligheid alsook wat betreft een versterking van de coördinatie tussen de verschillende diensten zoals bijvoorbeeld met de politie en het OCAD (Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging) en tussen de diensten en het ministerieel comité', aldus de minister.

'De prioriteit is noch het debat over het bestaan van de staatsveiligheid, noch dat over de opvolging van zijn topman. De prioriteit moet gaan naar het debat over de versterking van de strijd tegen die elementen, die duidelijk de veiligheid van de staat en haar burgers bedreigen', besluit Milquet.

'Sereniteit en gematigdheid'

Premier Elio Di Rupo en minister van Justitie Annemie Turtelboom roepen op tot ‘sereniteit en gematigdheid' in verband met de eventuele evolutie van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De federale regering wacht de resultaten af van de onderzoeken die werden gevraagd, stellen de premier en de minister.

Ze herinneren eraan dat het Ministerieel Comité voor Inlichtingen en Veiligheid, onder het voorzitterschap van de eerste minister, op 22 februari samenkomt. Intussen wordt deze vergadering voorbereid door het College voor Inlichtingen en Veiligheid. Parallel daarmee zal een interkabinettenwerkgroep samenkomen.