'Een minuut politieke moed volstaat voor oplossing 4G in  Brussel'
Foto: Photo News

Brussels minister van Leefmilieu Evelyne Huytebroeck werkt aan een efficiënt alternatief dat ze operatoren wil voorleggen voor de norm van 3 volt/meter, die de ontwikkeling van hun 4G-netwerk in Brussel in de weg staat. Dat schrijft L'Echo dinsdag. Indien dat niet lukt, broeden sommigen - ook binnen de meerderheid - op pistes om een oplossing te vinden.

Twee weken geleden had Belgacom-ceo Didier Bellens fors uitgehaald naar de strenge gsm-normen in Brussel. Onze hoofdstad riskeerde door die normen de enige plaats in Europa te worden waar er geen 4G (de vierde generatie mobiel internet) zou zijn, klonk het toen.

Toen in 2007 de norm via een ordonnantie werd vastgelegd, gold binnen de toenmalige meerderheid vooral het voorzorgsprincipe. Sindsdien 'buigen velen het hoofd voor de technische demonstraties van de operatoren die niet in staat zijn een technologie te ontwikkelen waar alle grote steden ter wereld massaal in investeren', zegt minister Guy Vanhengel (Open VLD).

Ecolo en Groen zouden het minst enthousiast zijn over de kwestie. 'Maar de ordonnantie ging uit van het parlement en een minuut politieke moed zou volstaan om een alternatieve meerderheid rond de zaak te zoeken. Alles kan erg snel gaan. Een deblokkering zou voor de zomer mogelijk zijn', stellen sommige bronnen.

'Het komt duidelijk Evelyne Huytebroeck toe een oplossing te zoeken die de gemoederen bedaart, net zoals het even duidelijk lijkt dat, indien er niets beweegt, parlementsleden noodzakelijkerwijze initiatieven zullen nemen', aldus cdH-minister Be­noît Ce­rexhe.