Staatsveiligheid ontkent schaduwen van Dewinter
Winants Foto: BDW
De Staatsveiligheid herhaalt dat de inlichtingendienst geen politici, parlementsleden of partijen screent of schaduwt. Het geval-Dewinter leek nochtans het tegendeel te bewijzen.

Aan Het Nieuwsblad vertelde Bart Debie, een vroegere vriend en partijgenoot van Filip Dewinter dat hij informatie over zijn partij en Dewinter in het bijzonder doorgespeeld heeft aan de Staatsveiligheid.

In een reactie aan de VRT zegt topman Alain Winants van de Staatsveiligheid echter dat zijn dienst niet geïnteresseerd is in individuiele parlementsleden. 

De Staatsveiligheid is  alleen geïnteresseerd in 'eventuele contacten met extremistische groeperingen in het buitenland of met groeperingen die fondsen trachten te verzamelen om anti-islamcampagnes op te zetten.'

'We hebben meneer Dewinter nooit geschaduwd of gescreend', zegt Winants nog.

Volgens hem heeft de Staatsveiligheid dus niets verkeerds gedaan en is de dienst binnen zijn bevoegdheden gebleven. 'Ik herhaal nogmaals: politici, parlementsleden of politieke partijen worden niet als dusdanig door de Staatsveiligheid gescreend en gevolgd', zei hij aan de VRT. Politici worden nooit gevolgd 'in hoofde van hun functie'.

Minister van justitie Turtelboom (Open VLD) had hetzelfde eerder ook al beklemtoond.

Geen informatie over informanten

De topman van de Staatsveiligheid geeft verder 'geen informatie over het al dan niet informant zijn' van ex-Vlaams Belanger Bart Debie.

'Ik kan niet spreken over onze eventuele bronnen, dat zou een misdrijf zijn. Maar als Debie een informant zou zijn, is dat ook voor hem een misdrijf om dat bekend te maken.'

Minister van Justitie moet worden ingelicht

De minister van Justitie moet krachtens een richtlijn van Justitie uit 2009 ingelicht worden over elk onderzoek dat de Staatsveiligheid voert naar een parlementslid. Dat stelt Sabine de Bethune (CD&V), als Senaatsvoorzitster ook voorzitster van de begeleidingscommissie van het Comité I, dat toezicht houdt op de inlichtingendiensten.

Sabine de Bethune herinnert er ook aan dat de begeleidingscommissie van het comité I naar aanleiding van de recente perslekken reeds gevraagd had om te onderzoeken of politici het voorwerp uitmaakten van een onderzoek door de Staatsveiligheid, of de procedures in deze gevallen gevolgd werden en of de huidige procedures sluitend zijn.

De Senaatsvoorzitster wil de resultaten van dat onderzoek afwachten voor andere acties te ondernemen. Deze week zijn er wegens het Krokusverlof geen parlementaire activiteiten.