Paus Benedictus XVI 'ontbreekt kracht om verder te doen'
Foto: REUTERS

Paus Benedictus XVI zal op 28 februari om 20 uur 's avonds aftreden. De paus verwijst naar zijn vergevorderde leeftijd en zegt dat hij 'te weinig kracht heeft om zijn functie te blijven uitoefenen'. Benedictus XVI is 85. Tegen eind maart zou zijn opvolger bekend zijn, aldus een woordvoerder van het Vaticaan.

Benedictus XVI kondigde op een consistorie in het Vaticaan aan dat hij op 28 februari afscheid neemt uit zijn functie. Een woordvoerder van het Vaticaan onderstreept dat het aftreden niets te maken heeft met de 'moeilijkheden tijdens zijn pontificaat'. De paus zelf verwijst naar zijn hoge leeftijd als reden voor zijn terugtreden.

'Na herhaaldelijk tegenover God mijn geweten te hebben onderzocht, heb ik de zekerheid verworven dat mijn krachten, gezien mijn gevorderde leeftijd, niet meer geschikt zijn voor een adequate uitoefening van het ministerie' van paus en bisschop van Rome, zei Joseph Ratzinger in het Latijn.

Hij beklemtoonde dat 'de wereld van vandaag voorwerp is van zo veel snelle veranderingen en dooreengeschud is door erg belangrijke vragen rondom het geloofsleven. Voor het besturen van het schip van Sint-Petrus en het verkondigen van het Evangelie, zijn zowel geestelijke als lichamelijke krachten nodig'. Maar die zijn 'zodanig afgenomen tot een mate waarin ik moest erkennen dat ik niet meer in staat ben het mij toevertrouwde ministerie uit te oefenen.'

Totale stilte

De Britse journalist John Hooper kon spreken met de Mexicaanse geestelijke Oscar Sanchez, die aanwezig was toen de paus zijn afscheid aankondigde. 'Nadat hij de datum voor de heiligverklaring had gegeven, nam de paus een blad papier en begon voor te lezen. Hij zei dat hij zou aftreden en zou stoppen op 28 februari. De kardinalen keken allemaal naar elkaar. Daarna gaf hij zijn zegen en vertrok.'

'Het was zo eenvoudig, het eenvoudigste dat men zich kan voorstellen', vervolgde Sanchez. 'Uitzonderlijk. Niemand had het verwacht. Toen zijn we vertrokken, in stilte. Er was totale stilte... en verdriet', aldus Sanchez.

Verrassing

Het nieuws van zijn aftreden komt als een grote verrassing. De paus zei zijn beslissing te hebben genomen 'in volle vrijheid'. Hij is zich 'volledig bewust van de belangrijkheid van dit gebaar', blijkt uit een mededeling van het Vaticaan.

Volgens zijn broer Georg Ratzinger had de arts van Benedictus XVI de 265ste paus aangeraden geen transatlantische reizen meer te ondernemen. Ook bij het stappen ondervond de kerkleider toenemend moeilijkheden.

In 2010 had Benedictus XVI al de mogelijkheid geopperd dat hij ontslag zou nemen als hij zich niet meer in staat zou voelen zowat een miljard katholieken ter wereld verder te leiden. Na zijn aftreden trekt Ratzinger naar de pauselijke zomerresidentie bij Rome.

Turbulente tijden

Benedictus was al 78 toen hij tot paus verkozen werd. Hij kwam aan het roer van de Kerk in erg turbulente tijden. De onthullingen rond kindermisbruik deden het instituut de jongste jaren in heel wat landen op zijn grondvesten daveren. 

Het is de eerste keer in de moderne geschiedenis dat een paus aftreedt. De laatste die dat deed was Celestinus V in het jaar 1294. Gregorius XII trad in 1415 af om een einde te maken aan het Grote Schisma, maar een opvolger werd pas na zijn dood in 1417 gekozen.

Het Vaticaan liet weten dat Benedictus niet deel zal nemen aan de verkiezing van zijn opvolger. Eind maart zou bekend moeten zijn wie aan het hoofd van de Kerk komt.

Lees hier alles over het aftreden van paus Benedictus XVI