De Brusselse CD&V heeft vragen bij het voorstel van Brussels minister-president Charles Picqué (PS) om het Brussels Gewest in zes grote zones op te delen, die op termijn zes grote fusiegemeenten kunnen worden.

CD&V vindt dat alle gemeenten beter samensmelten met het Gewest of omgevormd worden tot districten, naar Antwerps voorbeeld. “Met 6 hertogdommen in de plaats van 19 baronieën, belanden we van de regen in de drop”, luidt het.

Charles Picqué heeft een ontwerp van Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling op de tafel van de Brusselse regering gelegd. Voor Picqué is dit plan het laatste grote dossier dat hij tot een goed einde wil brengen voor hij de fakkel als minister-president doorgeeft.

In het plan stelt Picqué voor om Brussel op te delen in zes zones en een honderdtal wijken. “De opdeling in wijken en zones, los van de gemeentegrenzen, is zonder meer positief. Ze beantwoordt volledig aan de CD&V-visie van Brussel als mozaïekstad”, zeggen minister Brigitte Grouwels (CD&V) en haar partijgenoten in het Brussels parlement.

Op termijn tot zes grote gemeenten komen, ziet CD&V niet zitten. “De bedoeling is duidelijk het versnipperde Brusselse gemeentelijke niveau om te smeden tot zes entiteiten die zich sterk kunnen maken tegenover het gewest. Dat is voor CD&V onaanvaardbaar.”

“Als Picqué over een fusie wil praten, dan kan dat voor CD&V. Maar ofwel praten we dan over een fusie van alle Brusselse gemeenten, zodat gewestelijk en gemeentelijk niveau in Brussel samenvallen. Ofwel praten we over een defusie, waarbij Brussel-stad wordt opgesplitst en het aantal gemeenten tot boven de 20 stijgt. Voor de Brusselse gemeenten zien we in dat scenario nog een rol weggelegd dicht bij de burger, naar het voorbeeld van de Antwerpse districten.”