Kinderen van obese vaders hebben later meer risico op chronische ziektes
Foto: Jimmy Kets

Kinderen van obese vaders hebben een groter risico om chronische ziektes te krijgen op latere leeftijd. Dat besluit moleculair biologe Dr. Adelheid Soubry, die als Belgisch wetenschapper verbonden is aan Duke University (VS), in het wetenschappelijk tijdschrift BMC Medicine.

Voor het onderzoek werd DNA uit navelstrengbloed geïsoleerd bij 79 pasgeborenen, die deel uitmaakten van een epidemiologische studie. De obese vaders hadden een Body Mass Index van minimaal 30.

‘De expressie van het onderzochte gen, IGF2, wordt normaal gezien via de vader overgeërfd', verduidelijkt Adelheid Soubry. ‘Een van de mechanismen die hiervoor verantwoordelijk is, heet ‘DNA methylatie'. Een verstoring van dit mechanisme werd eerder gerelateerd aan chronische ziektes, zoals cardiovasculaire aandoeningen, diabetes en kanker.'

Studie herhalen

De kinderen van obese vaders vertoonden een gelijkaardige verstoring (of hypomethylatie) ter hoogte van het IGF2 gen. Hoewel er geen rechtstreeks verband aangetoond werd, wordt verondersteld dat hun kans op het krijgen van chronische ziektes op latere leeftijd groter is in vergelijking met kinderen van niet-obese vaders.

‘Gezien de huidige toename van obesitas is het belangrijk dat een dergelijke studie herhaald wordt in een grotere populatie', aldus Soubry. ‘Om het achterliggende proces beter te begrijpen moeten we in het verdere onderzoek ook andere genen en andere gerelateerde mechanismen betrekken.'

Zaadcellen

De huidige studie is de eerste die aantoont dat de gezondheid van het kind niet alleen bepaald wordt door blootstellingen via de moeder (zoals rookgedrag, alcohol, enz.), maar waarschijnlijk ook door de levensstijl van de vader.

In een volgende fase van het onderzoek wordt dit verder nagegaan door zaadcellen van obese mannen met die van niet-obese mannen te vergelijken.