Devlies: 'Verkiezingsjaar mag geen verloren jaar worden'
Carl Devlies Foto: Photo News

CD&V-begrotingsspecialist Carl Devlies wil dat de regering bij de begrotingscontrole dit jaar reeds de voorbereiding opstart van de begrotingsopmaak voor volgend jaar. Hij lanceerde die oproep richting premier Elio Di Rupo tijdens het begrotingsdebat in de Kamer.

De Vlaamse christendemocraten wilden dat bij de opmaak van de begroting voor dit jaar ook al het budget voor 2014 zou worden geïntegreerd. “Dat is slechts ten dele gelukt”, gaf Devlies toe. “Wij zouden als partij verder zijn gegaan.”

Daarom vroeg hij de premier bij de begrotingscontrole reeds de voorbereidingen op te starten voor de opmaak van de begroting voor 2014, zodat die tijdig in het parlement kan worden ingediend, en erop toe te zien dat de ingezette hervormingen worden voortgezet. “We moeten vermijden dat het verkiezingsjaar (2014) een verloren jaar wordt voor de budgettaire sanering”, aldus Devlies.

Eén van de prioriteiten in de begroting is voor de christendemocraat overigens het respect voor de afspraken in het kader van het stabiliteitspact. Hij onthield ook uit het advies van het Rekenhof dat er geen sprake is van debudgetteringen en begrotingstrucs. Devlies was als oppositielid ten tijde van de regeringen-Verhofstadt één van de belangrijkste critici van de eenmalige ingrepen in de begroting.