#DSDISCUSSIE. Is er te weinig aandacht voor mannendiscriminatie?
Foto: Lobke van Aar
Er bestaat een vrouwenbeweging, maar van een mannenbeweging is geen sprake. Opmerkelijk, want ook mannen hebben heel wat redenen om zich gediscrimineerd te voelen.

DEBATTEER MEE 

Seksuoloog en therapeut Alexander Witpas wijst er in een interview in De Standaard (5/2/12) op dat één op de drie slachtoffers van ernstig tot zeer enstig partnergeweld een man is. En mannen zijn bovendien vaker dan vrouwen het slachtoffer van fysieke agressie in de openbare ruimte, van arbeidsongevallen en van zelfdoding. 

Voor mannendisciminatie is er evenwel geen of nauwelijks aandacht. Een mannenbeweging bestaat niet. ‘Vrouwen vechten terecht tegen het glazen plafond. Maar mannen worden net zo goed gediscrimineerd door een glazen vloer of een glazen kelder: gevaarlijk werk wordt zo goed als uitsluitend uitgeoefend door mannen. Daar is geen aandacht voor. In de beleidsbrief van minister van Gelijke Kansen Joëlle Milquet vind je daar bijvoorbeeld geen letter over', zegt Witpas.

De Standaard discussieert vandaag over mannendiscriminatie. Reageer hieronder of via Twitter (#dsdiscussie) op de ‘Discussie van de dag’.