Coalitiepartner Open VLD: 'De Wever maakt een grote denkfout'
Axel Polis Foto: rr

Coalitiepartner Open VLD vindt dat de uitspraken van N-VA-burgemeester Bart De Wever over het niet mogen uiten van de geaardheid van loketbedienden te ver gaan. 'Holebi's een obediëntie noemen getuigt van weinig inzicht', klinkt het.

'De uitspraken van De Wever gaan te ver', zegt de Antwerpse Open VLD-voorzitter Axel Polis. 'Ze getuigen van weinig begrip over een moderne overheid. Holebi's een obediëntie noemen getuigt eveneens van weinig inzicht. Als liberalen is voor ons een neutrale overheid belangrijk, maar evenzeer diversiteit en vrijheid van individuen.'

Polis wil een neutrale dienstverlening, maar 'dat doe je niet door een ganse groep van mensen weg te zetten als een obediëntie.'

Denkfout

De partij wijst erop dat 'seksuele geaardheid geen overtuiging is en dan ook niet 'geneutraliseerd' kan worden. 'De Wever maakt een grote denkfout door een positieve keuze zoals het toetreden tot een obediëntie, gelijk te stellen met geaardheid.'

'We zijn blij met een duidelijk en ambitieus bestuursakkoord, maar we willen ook zakelijkheid in het beleid. De confrontatie zoeken of uitlokken hoort daar niet bij', voegt de liberale schepen voor Onderwijs Claude Marinower daar nog aan toe.

Marinower voegt er nog aan toe dat het bestuursakkoord duidelijk maakt wat het beleid in Antwerpen zal zijn. 'We zullen strikt toezien op de naleving ervan, met respect voor de individuele vrijheid en diversiteit van onze inwoners', stelt hij.

Open VLD Antwerpen roept op om de polemieken te stoppen. 'Een stadsbestuur leiden gaat tenslotte over besturen, zaken voor elkaar krijgen en het leven van onze burgers verbeteren. Laten we de polemiek dan ook stoppen en geen problemen creëren die er niet zijn.'

'Homoseksualiteit is geen obediëntie'

Ook oppositiepartij SP.A Antwerpen reageert met verbazing op de uitspraken De Wever. De partij vraagt zich zaterdag in een persbericht af 'welke obediëntie homoseksuelen toegedaan zijn'.

'Omdat een homoseksueel via een dergelijke symboliek duidelijk maakt dat hij of zij die obediëntie is toegedaan', luidde de redering van De Wever. SP.A Antwerpen vraagt zich af welke obediëntie homoseksuelen toegedaan zouden zijn.

'Bedoelt hij dat homoseksualiteit niet neutraal is, en heteroseksualiteit wel?', klinkt het. Daarbij haalt de partij aan dat in tegenstelling tot het toetreden tot een politieke, religieuze, syndicale of sportieve gemeenschap, seksuele geaardheid geen enkele actieve keuze inhoudt. 'Laat staan dat die geaardheid dan ook nog bepaalde ideologische overtuigingen of verplichtingen met zich mee brengt.'

De partij benadrukt de noodzaak van een neutrale overheid, maar stelt dat neutraliteit en diversiteit elkaar niet in de weg hoeven te staan. Als het neutraliteitsprincipe leidt tot 'absurde regelneverij', stelt SP.A een evaluatie van de Antwerpse dresscode voor. 'Betreffende religieuze diversiteit, vragen we ons bijvoorbeeld af of het niet verstandiger is om het Ikeamodel in te voeren,' stelt fractieleider Yasmine Kherbache, 'waarbij religieuze of levensbeschouwelijke kledij ter beschikking wordt gesteld van personeelsleden.'