Investeringsplan NMBS valt niet goed bij Brussels Gewest
Foto: Photo News

Het meerjarig investeringsplan van de NMBS komt zeer weinig tegemoet aan de wensen van het Brusselse gewest. Dat heeft minister-president Charles Picqué vrijdag in het Brussels parlement verklaard in een debat over het vervoersaanbod van de NMBS in de hoofdstad.

Net als Picqué toonden heel wat parlementsleden zich ongerust over de vertraging in de realisatie van het Gewestelijk ExpresNet (GEN), het gebrek aan voldoende GEN-haltes en de opties die voorzien worden om de verzadiging van de Noord-Zuid-as aan te pakken.

Volgens Picqué kan er geen sprake van zijn dat de NMBS uit besparingsoverwegingen infrastructuurwerken voorstelt die schadelijk zouden zijn voor het leven in de wijken, of zich overgeeft aan zijn speculatieve vastgoedprojecten. Ook wil hij niet dat de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB een deel van de eigen opdrachten van de NMBS moet ondersteunen.

De NMBS zette in december het licht op groen voor een meerjarig investeringsplan. Daarover moeten de verschillende betrokken entiteiten in ons land een advies uitspreken.