Niemand luisterde naar mijn dochter

Edith Vincke was 35 jaar toen ze vorig jaar in een psychiatrische instelling zelfmoord pleegde. Toen pas beseften haar ouders en familie hoe zwaar haar psychisch lijden was geweest.

‘Anorexia is maar een symptoom van een zware psychiatrische ziekte, die zelfs de dokters niet goed konden duiden. In stress-situaties kwamen die symptomen altijd weer boven. Dan vermagerde ze zienderogen ...

Niet te missen