Positief injunctierecht voor Turtelboom komt er toch

In de Kamercommissie Justitie hebben de federale meerderheidspartijen een oplossing gevonden voor het ‘positief injunctierecht' in de strafuitvoering. Verschillende CD&V-parlementsleden trokken daartegen van leer in een scherp opiniestuk in deze krant (DS 21 en 22 januari) , maar keurden uiteindelijk goed dat de minister van Justitie het recht krijgt om beroep aan te tekenen bij het Hof tegen Cassatie. ‘In de praktijk blijft het wetsontwerp integraal overeind', aldus het kabinet van minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD).

CD&V spreekt van een ‘tegemoetkoming', gezien de minister wel degelijk een amendement heeft ingediend om het injunctierecht scherp te stellen. ‘Het blijft een onorthodoxe uitzondering ...

Aangeboden door onze partners

Niet te missen