Tussen gracht en gordel

Het is een land waar amper een kwart van de 1,2 miljoen misdrijven die de burgers jaarlijks aanmelden, wordt opgelost. Een land dat dit jaar door de grootste politiehervorming sinds de Tweede Wereldoorlog gaat. Een land waar computers van verschillende politiezones, ondanks de tientallen miljoenen euro's die in het systeem zijn gepompt, niet met elkaar praten. Een land waar rechters open brieven schrijven omdat ze hun opdracht niet naar behoren kunnen uitvoeren.

Het is ook een land dat zijn openbare financiën nauwelijks op orde heeft en waar een begrotingstekort dreigt dat groter is dan de door Europa opgelegde beruchte drie procent. Een land dat daarom ...

Aangeboden door onze partners

Niet te missen