De gerechtelijke geneeskunde heeft nood aan een ‘levensnoodzakelijke' hervorming. Er moet onder meer een geüniformiseerde opleiding en een wettelijk beschermd statuut komen. Dat werd vrijdag gezegd op een colloquium rond gerechtelijke geneeskunde.

België telt 27 gerechtelijke geneesheren die verbonden zijn aan universitaire centra voor forensische geneeskunde. Daarnaast zijn er ook nog een onduidelijk aantal onafhankelijke artsen die ook als gerechtelijk expert optreden. ‘Maar het gebeurt nog te vaak dat de politie beroep doet op een spoedarts of een huisarts om een overlijden vast te stellen en te onderzoeken', zegt dokter Wim Van De Voorde, ondervoorzitter van de Koninklijk Belgische Genootschap voor Gerechtelijke Geneeskunde (KBGGG), vrijdag op het colloquium. ‘Die mensen hebben daarvoor niet de nodige opleiding, competentie en uitrusting.'

‘Op die manier ontsnappen heel wat criminele overlijdens aan de waakzaamheid van justitie', meent Van De Voorde. Daarnaast zijn wetsgeneesheren volgens de dokter tijdens hun carrière niet verplicht zich bij te scholen in hun vakgebied, verschillen hun praktijken vaak onderling, zijn ze niet onderworpen aan een kwaliteitscontrole en kampen ze met een enorme betalingsachterstand. ‘Het duurt soms drie jaar voor we betaald worden en 10 à 15 procent van onze prestaties blijft volledig onbetaald', zegt dokter Wim Develter.

De KBGGG pleit voor een eenvormige, interuniversitaire en voortgezette opleiding, een accreditatie van experts en een lijst van sterfgevallen die verplicht door een expert moeten onderzocht worden.