Elio Di Rupo: 'Als prins Laurent engagementen niet nakwam, zullen we conclusies trekken'
Foto: belga
Premier Elio Di Rupo gaat zich informeren over de contacten van prins Laurent met Angolese diplomaten. Dat heeft Di Rupo verklaard in de Kamer. Als Laurent de engagementen, waartoe hij zich na de zaak-Forrest per brief verbond, niet is nagekomen, zal de regering haar conclusies trekken. De N-VA reageerde tevreden.

'Prins Laurent is recentelijk engagementen aangegaan die hij moet respecteren', stelde Di Rupo tijdens het vragenuurtje in de Kamer. Daarmee verwees de premier naar de brief die Laurent in maart 2011 aan toenmalig premier Leterme richtte nadat bekendraakte dat hij in Congo contact had gehad met de omstreden zakenman Georges Forrest.

Di Rupo citeerde uit die brief, waarin Laurent er zich toe verbindt voor elke verplaatsing naar het buitenland eerst contact op te nemen met de minister van Buitenlandse Zaken. De prins beloofde ook alle activiteiten die hij onderneemt in verband met zijn stichting rond hernieuwbare energie GRECT, eerst af te toetsen bij de diensten van de premier. Hij erkende ten slotte dat een schending van die engagementen gevolgen zou hebben voor zijn dotatie.

'De prins heeft tot op vandaag geen enkele vraag gericht aan de diensten van de eerste minister of aan de minister van Buitenlandse Zaken', bevestigde Di Rupo. 'Ik zal de prins een brief sturen om hem te herinneren aan zijn engagementen.'

De premier stelde de zaak verder te zullen uitzoeken: 'Ik zal de minister van Buitenlandse Zaken (Didier Reynders) opdracht geven na te gaan of de engagementen zijn nagekomen. Als dat niet zo , dan zal de regering de nodige conclusies trekken.'

N-VA: 'Schrijven bedrag dotatie al in in begroting'

Theo Francken vroeg namens de N-VA of Di Rupo kon bevestigen dat er binnenkort een prinselijke missie naar Angola trekt, en of prins Laurent daarbij aanwezig zou zijn. De premier ging niet op die vraag in.

De N-VA was na het antwoord van Di Rupo wel tevreden met diens belofte om te handelen als blijkt dat Laurent effectief zakelijke contacten had met Angolese diplomaten. 'De N-VA verwacht dan ook de automatische intrekking van de dotatie van 300.000 euro. We schrijven dat bedrag al in in de begroting.'