Congoboot: ‘Bal ligt in kamp van Duitsers'
Foto: Sebastiaan Peeters

Antwerps schepen voor Cultuur en Patrimonium Philip Heylen (CD&V) bevestigt dat de stad Antwerpen bereid is om eventueel een kosten-batenanalyse te financieren rond de redding van de Congoboot Charlesville. Volgens Heylen kan daar momenteel echter geen sprake van zijn, aangezien het voormalige passagiersschip in Duitsland een beschermd statuut heeft en daarom sowieso voorlopig niet aan een Belgische partij verkocht kan worden.

‘De bal ligt in het kamp van de Duitsers, het is afwachten hoe er vanuit die hoek gereageerd wordt op de huidige situatie', vindt Heylen. 'Volgens de informatie waarover we nu beschikken, moeten zij eerst het beschermd statuut schrappen. Dat kan echter pas als ze ofwel aantonen dat het schip geen erfgoedwaarde heeft, wat ik ten zeerste betwijfel, ofwel dat de exploitatiekosten te hoog liggen. In dat laatste geval moeten ook wij daar ernstig rekening mee houden.'

Een terugkeer van de Charlesville naar het Antwerpse havengebied lijkt dan ook niet meteen aan de orde. Ook over de locatie waar het schip zou terechtkunnen, bestaat nog onzekerheid.

‘Ik hoor dat men het Droogdokkeneiland voorstelt, maar daar past het enkel in dok 1 en dat zou dan eerst nog gerestaureerd moeten worden, wat op zijn beurt handenvol geld zou kosten', vervolgt Heylen. ‘Wij zijn wel bereid om een kosten-batenanalyse te steunen als op een gegeven moment zich echt een goede opportuniteit voordoet, maar nu moeten we eerst afwachten wat men in Duitsland verder beslist.'