De burgerlijke rechtbank van Mechelen heeft Yves Desmet, hoofdredacteur van de krant De Morgen, veroordeeld voor een opiniestuk dat hij schreef over de Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois.

Het opiniestuk van Yves Desmet verscheen in januari 2012 in De Morgen. Het handelde over de ruzie binnen het Antwerps gerecht rond de aanpak van diamanthandelaars die van belastingfraude worden verdacht. 

In het artikel behandelde Desmet procureur-generaal Liégeois op een onheuse manier, zo vond de echtgenote van de man.

De rechtbank gaf haar gelijk. De vrouw had een vergoeding van 19.000 euro gevraagd omdat onherstelbare schade was toegebracht aan de magistraat. Daar ging de rechtbank niet op in. Desmet moet één euro schadevergoeding betalen. 'De kans is groot dat we beroep aantekenen', zegt Geert Glas, de advocaat van Desmet.

Desmet had het in zijn opiniestuk onder meer over de opmerkingen van Liégeois bij de opening van het gerechtelijk jaar, toen de procureur-generaal de 'cultuur van de uitkeringsfraude' hekelde. Liégeois stelde dat gelijk aan 'het einde van de democratie'. Desmet vond het opmerkelijk dat diezelfde Liégeois voor de mogelijke diamantfraude minder streng leek. 'Je zou het haast een 'schijn van partijdigheid' kunnen noemen. Of, mocht het woord niet zo oudmodisch klinken, pure klassenjustitie' schreef hij.

'Zware aantasting persvrijheid'

Volgens De Tijd verantwoordde de rechter de veroordeling van hoofdredacteur Desmet als volgt:  'Het bronnenonderzoek van Desmet heeft zich beperkt tot persartikels van derden. (...) Van eigen onderzoeksjournalistiek blijkt in het opiniestuk en de op televisie herhaalde inhoud dus bitter weinig.'

'Volgens ons heeft de rechtbank te weinig rekening gehouden met het onderscheid tussen een feitenrelaas in een krant en een opiniebijdrage', reageert de advocaat van Desmet.

De rechtbank zegt dat het oordeel niet raakt aan de vrijheid van meningsuiting van de pers. Desmet heeft echter op de verkeerde wijze van die vrijheid gebruikgemaakt. Maar de Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) is het daar niet mee eens.

Volgens de VVJ is de veroordeling een 'zware aantasting van de persvrijheid', aangezien het om een 'uiterst normale uitoefening van de informatie- en opinievrijheid' gaat.