Ho's en blingbling

In zijn column (DS 15 januari) wijst Bart De Wever op de resultaten van een recente studie van de Universiteit van Utrecht. Een veelbesproken studie die uitwees hoe de muziekkeuze van jongeren op 12-jarige leeftijd een marker is voor het vertonen van klein crimineel gedrag op latere leeftijd.

Tegen alle wetenschappelijke bevindingen in veroorlooft De Wever zich in zijn ‘conservatieve cultuurkritiek' enkele onnodige gevolgtrekkingen. Zo suggereert hij ongegrond dat de inhoud van hiphop-muziek ...

Niet te missen