Vanackere: ‘Huidige maatregelen veel beter dan indexsprong'
Foto: BELGA

‘Ik ben ervan overtuigd dat de maatregelen die we genomen om de competitiviteit te verhogen, duurzamer, soepeler en op langere termijn beter zullen zijn dan een indexsprong.' Dat heeft minister van Financiën Steven Vanackere (CD&V) maandagavond gezegd op de nieuwjaarsreceptie van werkgeversorganisatie Voka in het ondergesneeuwde Bellewaerde.

In een vragenronde legde Hans Maertens van Voka West-Vlaanderen meteen een paar punten voor waar er heel wat kritiek op kwam, maar Vanackere pareerde snel. ‘We moeten die kritiek kaderen. Kijk eerst eens wat we de afgelopen 13 maanden al hebben gedaan. Veel zorgen zijn niet nieuw, maar die pakken we nu aan.'

‘Beter dan indexsprong'

Het opdrijven van de competitiviteit bijvoorbeeld, al kwam die er niet met een indexsprong zoals Vanackere een jaar geleden zelf voorstelde. ‘Nee, maar ik ben er zeker van dat de huidige maatregelen veel beter zijn. De loonkostenhandicap met Duitsland is gekrompen, er is 400 miljoen loonlastenverlaging gekomen in een tijd van saneren, en er volgt een aanpassing van de loonkostwet van 1996. Dat zijn meerdere maatregelen met een grotere impact op inflatie, werkloosheid, enzovoort dan één enkele indexsprong.'

Vanackere benadrukte ook dat de langetermijnrente sinds het begin van Di Rupo-I fors is gedaald, van 5,8 procent naar 2,2 procent. ‘Het sterkste punt om competitiviteit te creëren, is orde op zaken stellen binnenshuis,' verwees hij naar de begrotingsakkoorden.

Spaargeld activeren voor investeringen

Vanackere blijft pleiten om slapend geld op de spaarboekjes actief te investeren in bedrijven. Het was een ondernemer die het 'strategische denken' aankaartte, tijdens een vragenrondje aan de minister. 'Er staat 230 miljard euro op de spaarboekjes. Dat is 20.000 euro per Belg, baby's en eeuwelingen inbegrepen. Dat terwijl de rente niet voldoet om de inflatie te compenseren.'

Vanackere haalde twee punten aan. 'We moeten ten eerste nadenken over investeringen die op lange termijn worden terugbetaald. Ik vraag niet aan de mensen om hun geld te riskeren, wel om het langer vast te zetten. En ten tweede, ik heb het over risicokapitaal omdat ik dit niet louter wil beperken tot aandelen van beursgenoteerde bedrijven. Het moet mogelijk zijn dat kmo's financiële middelen kunnen ophalen in de buurt, bij kennissen, of partners.'

Daarmee richtte Vanackere zich dus tot de Voka-leden. 'We moeten bedrijven zin geven om te investeren, maar als het geld blijft slapen zal het ook niet lukken.' 

Vanackere had nog een boodschap voor de ondernemers. 'België is een kwaliteitslabel. Het buitenland wacht op jullie,' vuurde hij aan om te innoveren en te exporteren.