De vakbonden en directie van Ford Genk hebben maandag vergaderd om de agenda vast te leggen voor de besprekingen over het sociaal plan. Het eerste thema dat aan bod komt is het brugpensioen, of Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag (SWT).

Zowat 3 uur hebben de hoofdafgevaardigden en gewestsecretarissen van Ford Genk vergaderd om de kalender van verdere besprekingen vast te leggen. “Zowel in januari als in februari hebben we nog 7 meetings geagendeerd”, vertelt Eddie Martens (ACV). “Daarmee is het duidelijk dat alle partijen willen dat het vooruit gaat. Hopelijk zijn de belangrijkste knelpunten na deze besprekingen achter de rug.”

Er werden ook een aantal prioriteiten vastgelegd die eerst aan bod zullen komen. “Voor ons was dat de SWT, of het vroegere brugpensioen”, zegt Martens nog. “Daar zullen we volgende donderdag al dieper op ingaan.”

Over de actuele situatie van de productie werd voorlopig niet onderling gesproken. “Maar het is duidelijk dat Ford door de eigen werknemers een werkloosheidsvergoeding met toeslag van het bedrijf toe te kennen, de bal nu ligt in het kamp van de actievoerders”, aldus nog de hoofdafgevaardigde van Ford.