De sociale partners hebben nog 48 uur om tot akkoorden te komen in het interprofessioneel overleg en zouden de tijd beter nuttig gebruiken, vindt Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten, die de verklaringen van ACV en ABVV over het interprofessioneel overleg “een zwaktebod” noemt. Als de sociale partners niet slagen, zal de politiek knopen doorhakken, waarschuwt ze.

ACV en ABVV stellen dat door de reële loonstop er geen klassiek interprofessioneel akkoord (IPA) mogelijk is maar enkel deelakkoorden.

“Met gelatenheid kopen we niks. Iedereen moet in deze moeilijke economische tijden zijn verantwoordelijkheid nemen”, aldus Rutten, die erop wijst dat de politiek met haar hervormingen de richting aangegeven heeft. “Het is nu aan de sociale partners om te bewijzen dat ze hun verantwoordelijkheid nemen en tot akkoorden kunnen komen”.

De suggestie over deelakkoorden klinkt voor Open Vld vreemd in de oren. Het kan immers niet de bedoeling zijn om wél de centen uit de welvaartsenveloppe te verdelen zonder tegelijkertijd de moed op te brengen om de arbeidsmarkt de nodige zuurstof te geven en sterker uit de crisis te komen. “Lukt het niet om akkoorden te maken, dan zal de politiek haar verantwoordelijkheid nemen”, aldus Rutten.

Het IPA is een aanvulling op de beslissingen die de federale regering nam in het kader van de begroting 2013. Naast loonkostmatiging werd ook een lastenverlaging beslist en een reeks maatregelen voor meer arbeidsflexibiliteit. Al die beslissingen, goed 2,2 miljard euro, moeten de economie een boost geven.

Aan de sociale partners werd gevraagd om zich onder meer te buigen over een modernere en flexibelere arbeidsmarkt. Aanstaande woensdag heeft de Groep van 10 hierover opnieuw een afspraak met de federale regering.