‘Geen IPA-akkoord meer mogelijk'
Foto: BELGA

‘Een klassieke IPA-akkoord is niet meer mogelijk', zegt ABVV-topman Rudy De Leeuw. De oorzaak is volgens hem de reële loonstop van twee jaar die de regering-Di Rupo vorig jaar doorvoerde in het kader van het begrotingsakkoord.

De maatregel heeft ‘het hart uit het IPA-overleg gehaald', aldus de voorzitter van de socialistische vakbond. Hij deed zijn uitspraken in de marge van de voorstelling van de sociaal-economische barometer 2013 van het ABVV.

Zondag verklaarde ook ACV-topman Marc Leemans dat er geen globaal interprofessioneel akkoord meer inzit door de loonstop, maar enkel deelakkoorden. Zelfs als de sociale partners iets binnenhalen wordt het volgens hem een onevenwichtig akkoord.

Tijdens het interprofessioneel overleg leggen de sociale partners traditioneel de loon- en arbeidsvoorwaarden in de private sector vast voor de volgende twee jaar. Maar door de regeringsbeslissing om de lonen te bevriezen (los van indexering en baremaverhoging) kwam het IPA onder druk.

“Het hart van de IPA-onderhandelingen is eruit gehaald. Een loonblokkering van twee jaar en misschien zes jaar is economisch nefast en sociaal onaanvaardbaar”, verklaarde Rudy De Leeuw maandagmorgen in de marge van de voorstelling van de sociaal-economische barometer 2013 volgens het ABVV. “Maar dat neemt niet weg dat de sectoren hun eisencahiers zullen voorleggen en hun sociaal statuut zullen verdedigen”, aldus De Leeuw. “Daar waar vroeger een gemeenschappelijk doel was, riskeer ju nu wel het uiteenlopen van de loonevolutie in verschillende sectoren”, merkt de ABVV-topman daarbij op.

Woensdag worden de sociale partners bij de regering verwacht om deelakkoorden voor te stellen, onder meer rond welvaartsvastheid van de uitkeringen, minimum- en jongerenlonen. Details over hoe die gesprekken vorderen, wilde De Leeuw niet kwijt. “De beste onderhandelingen zijn die waar het minst wordt over gezegd”, klonk het.