De directie van Ford Genk heeft beslist om de productie in de fabriek op te schorten om zo de veiligheid van de werkwillige werknemers te verzekeren. Ze wil ook de openbare orde vrijwaren. Deze ochtend kwam het in Genk nog tot schermutselingen met actievoerders.

Vorige week stemde een (kleine) meerderheid van de werknemers van Ford Genk om opnieuw te beginnen werken. Maar daarvan is nog niet veel in huis gekomen. Door blokkades bij de toeleveringsbedrijven heeft de fabriek in Genk onvoldoende onderdelen om auto's te vervaardigen. 

Ondanks alle gesprekken die afgelopen weekend hebben plaatsgevonden, weigerde de harde kern van actievoerders om maandagochtend de weg vrij te maken voor hun collega's die wel aan de slag wilden gaan. 

Daarop is de politie met enkele tientallen manschappen de stakerspost op de Mondeolaan in Genk komen opruimen. Het kwam daarbij tot schermutselingen. Boze arbeiders probeerden de weg opnieuw te versperren, maar dat hebben de agenten kunnen verhinderen. Uiteindelijk is het de werkwillige arbeiders gelukt om op hun werkplek te geraken.

Opgeschort tot nader orde

In Ford Genk stonden de werknemers intussen klaar om aan de slag te gaan met nieuwe onderdelen, maar nu heeft de directie beslist om het werk alsnog op te schorten. 

'Ondanks pogingen van partijen in de afgelopen dagen - inclusief de burgemeester van Genk en de werkgevers van de toeleveranciers - om de niet-officiële blokkade (bij de toeleveringsbedrijven, nvdr) te verwijderen op vrijwillige basis, en het optreden deze ochtend van de politie, belet de onverzettelijkheid van de actievoerders een vreedzame en normale hervatting van het werk voor de werknemers van de Genkse site', stelt de Ford-directie.

'Gezien die feiten - en in het belang van de openbare veiligheid, en zeker de veiligheid van de werkwillige werknemers op de site in Genk en het personeel van de Genkse autoriteiten - stelt Ford zijn productie tot nader order uit.' Vorige week werd er geduwd en getrokken tussen actievoerders en werknemers die wilden gaan werken.

Of er ook juridische stappen worden ondernomen, wordt niet gezegd. De Ford-directie benadrukt dat de stemming van vorige week georganiseerd en gesuperviseerd wordt door een overheidsinstantie en het resultaat authentiek en representatief is. 'We beschouwen ze als bindend voor alle betrokken partijen', klinkt het.

De werknemers van Ford Genk zijn technisch werkloos en krijgen daarom een werkloosheidsuitkering.