Paul Magnette

Het C-woord

Ooit was het federalisme zo'n actueel onderwerp in de Europese Unie – voor de een de bron van alle heil, voor de ander die van alle kwaad – dat het zijn eigen initiaal kreeg en het ‘F-woord' werd. Een vergelijkbaar lot lijkt het confederalisme beschoren, ons nationale ‘C-woord'. Nu de gemeenteverkiezingen achter ons liggen, begint de N-VA de volgende verkiezingen voor te bereiden door een thema op de agenda te plaatsen dat moet garanderen dat zij tot in het voorjaar van 2014 in het middelpunt van de belangstelling blijft staan. Ze heeft het woord niet zelf uitgevonden, maar confederalisme lijkt net wat ze nodig heeft.

Het dilemma van de N-VA is immers eenvoudig. Om haar historische kern van radicale kiezers te behouden, die in het recente verleden versterkt is met een massale instroom uit Lijst Dedecker en Vlaams Belang, moet ze haar achterban een sterke boodschap geven. Maar om te voorkomen dat de conservatieve middenklasse afhaakt, moet ze tegelijkertijd de kiezers geruststellen die bang zijn dat haar electorale succes het land zou doen uit elkaar vallen. Confederalisme is in dat opzicht het perfecte woord ...

Aangeboden door onze partners

Niet te missen