De koepelorganisatie van het katholiek secundair onderwijs ontvangt komende dinsdag een delegatie van het schoolbestuur en personeel van de Tieltse school De Bron. Dat blijkt zondag uit een gezamelijk persbericht van bestuur en personeel. Het Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs (VVKSO) onderzoekt momenteel de zaak van schoolfraude waarbij de schooldirectrice deel uitmaakt van het lopend onderzoek.

Met de mededeling hoopt het bestuur van De Bron klaarheid te scheppen in de zaak. In een kort relaas van de feiten wilt het duidelijk communiceren over de situatie. 'De school heeft imagoschade geleden en om nog erger te voorkomen werd beslist de feiten en gebeurtenissen correct op te sommen', luidt het bericht.

Het onderwerp van onderzoek zou het gebruik zijn van oplossingssleutels van vorig jaar, die op het schoolnetwerk beveiligd zijn opgeslagen. De directrice en de netwerkbeheerder maken deel uit van het lopend onderzoek. Zij zijn de ouders van de twee leerlingen uit hetzelfde gezin die volgens de leerkrachten gebruik gemaakt hebben van de bewuste oplossingssleutels.

Maandag, bij de start van het tweede trimester zullen alle leerlingen op de hoogte worden gebracht van de situatie en zullen de ouders een brief meekrijgen. Dinsdag ontmoeten het schoolbestuur en personeel en de VVKSO elkaar.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in