LUIK - De kamer van inbeschuldigingstelling (KI) van Luik heeft vandaag de behandeling van het beroep van negen verdachten in de zaak Cools uitgesteld tot 14 januari 2002. De negen waren in beroep gegaan tegen hun doorverwijzing naar de KI door de raadkamer van Luik op 10 december.
De raadkamer verwees negen van de tien beschuldigden door naar de KI. Die zou hen op haar beurt moeten doorverwijzen naar het hof van assisen. De raadkamer had ook hun onmiddellijke aanhouding bevolen.

De zes verdachten die effectief werden aangehouden, werden ondertussen alweer vrijgelaten. Het gaat om Alain Van der Biest, Richard Taxquet, Cosimo Solazzo, Pino Di Mauro, Mauro de Santis en Silvio De Benedictis.

Iachino Contrino werd vandaag bij het begin van de zitting overgeleverd aan de gerechtelijke autoriteiten. Maar de KI beval meteen zijn vrijlating.

Enkel Carlo Todarello is nu nog op de vlucht. Domenico Castellino bevindt zich nog in Italië.

De volgende zitting in de zaak Cools vindt plaats op 14 januari 2002. De KI spreekt zich dan uit over het beroep van de beschuldigden tegen hun doorverwijzing.