BRUSSEL - Johan Sauwens komt bij de verkiezingen in 2003 op voor de CD&V. Dat zei de voormalige Volksunie-minister vandaag op een persconferentie. Sauwens zei dat hij als politiek dakloze na het uiteenvallen van de VU voor de Vlaamse christendemocraten heeft gekozen.
Sauwens, die op de persconferentie door CD&V-voorzitter Stefaan De Clerck welkom werd geheten, zal voortaan deel gaan uitmaken van de CD&V-fractie in het Vlaams Parlement. Hij zal voor CD&V opkomen tijdens de eerstvolgende verkiezingen in 2003. Omdat dat federale verkiezingen zijn, zal Sauwens over twee jaar waarschijnlijk op de Limburgse CD&V-kamerlijst staan.

Ideeënpartij

Sauwens motiveerde zijn keuze voor CD&V door te verwijzen naar het vernieuwingscongres van de partij eind september, waar CD&V resoluut voor het confederalisme heeft gekozen. In de teksten staan zaken die zo uit het VU-programma zouden kunnen komen, aldus Sauwens. Hij verwees ook naar het project van menselijke zekerheid en verbondenheid. CD&V is van een machtspartij naar een ideeënpartij geëvolueerd, aldus Sauwens.

Sauwens zei zijn programma van maatschappelijke vernieuwing via meer zelfbestuur in een grote partij als CD&V te willen realiseren. Hij wil in het Vlaams Parlement meewerken aan het "open project" van De Clerck.

Vlaams-nationalist

Volgens Sauwens is de versnippering van het politieke landschap geen goede zaak. 'Ik heb gekozen voor een bundeling van krachten en politieke haalbaarheid', aldus Sauwens in antwoord op een vraag waarom hij niet voor N-VA of Spirit heeft gekozen. 'Maar ik zal altijd blijven wie ik was, namelijk een Vlaams-nationalist', aldus Sauwens. Hij wenste de twee partijen die ontstaan zijn uit de voormalige Volksunie alle succes.

De Clerck zei blij te zijn dat Sauwens ook een halt wil toeroepen aan de politieke versnippering. Hij noemde de komst van Sauwens een versterking voor zijn partij en zei dat CD&V samen met Sauwens de Vlaamse lijn van de partij verder zal uitbouwen. De Clerck verwees naar de communautaire resoluties van het vorige Vlaams Parlement, die door het Lambermont-akkoord 'verraden' zijn en moeten worden geactualiseerd.

Sauwens was politiek dakloos en heeft een positieve keuze gemaakt. Van overloperij is dan ook geen sprake, aldus De Clerck. Hij wees ook op zijn persoonlijke band met Sauwens, met wie hij samen studeerde aan de KU Leuven en betrokken was bij de werking van een wetswinkel.

Sint-Maartensfonds

Sauwens moest eerder als minister in de Vlaamse regering ontslag nemen wegens zijn aanwezigheid op een bijeenkomst van het Sint-Maartensfonds. Volgens De Clerck is die bladzijde omgedraaid. Sauwens heeft toegegeven een beoordelingsfout te hebben gemaakt en heeft zijn verantwoordelijkheid genomen. Dat siert politici, aldus De Clerck.

Bilzen

Sauwens blijft in Bilzen lid van de lijst Nieuw en burgemeester. In het Vlaams Parlement zal hij deel gaan uitmaken van de CD&V-oppositie. Sauwens zei de goede zaken van de Vlaamse regering verder te zullen blijven steunen.

Maar hij wees erop dat hij gisteren de Vlaamse begroting 2002 niet heeft goedgekeurd. 'Ik maak me grote zorgen over de financiële toestand van de Vlaamse overheid. Voor het eerst in zes jaren is er een tekort', aldus Sauwens.

Etalage

Hij had ook een algemene sneer in petto voor de Vlaamse regering waar hij enkele maanden geleden nog deel van uitmaakte. Sauwens zei geschrokken te zijn van de manier waarop het algemeen belang door de regering wordt gediend. 'Men zou wat minder in de etalage en wat meer in het atelier moeten zitten', aldus Sauwens, die pleitte voor een zakelijke aanpak op basis van dossiers.

Sauwens wees ook op het blijvende succes van de PS in Wallonië, wat volgens hem onder meer te wijten is aan een sterk geprofileerd Waals standpunt. Het is hoog tijd dat dit vanuit Vlaanderen ook gebeurt, aldus Sauwens.

Huub Broers, burgemeester van Voeren, verklaarde vandaag zeer verheugd te zijn over de komst van Sauwens naar CD&V. Hij wees op de steun die Sauwens kan bieden voor de belangen van Voeren, maar ook voor andere Vlaamse dossiers als de rand rond Brussel.