Terug naar groei van 8 procent

China en groeilanden

Hoewel China sterk verschilt van landen zoals Brazilië, Rusland of India, focussen economen toch heel sterk op China als motor van de groeilanden en zelfs de wereld. Dat komt door de enorme schaal van het land en zijn capaciteit om de economie centraal te sturen. Volgens de Franse vermogensbeheerder Comgest heeft China sinds de start van de crisis in 2007 voor 40 procent van de totale liquiditeiten (geldstromen) gezorgd tegen ‘maar' 15 procent voor de VS en Europa.

Nu de inflatie onder controle lijkt en de grondstoffenvoorraden hoog zijn, heeft China de handen vrij om de economie te sturen. China wil zijn groei wel minder afhankelijk maken ...

Niet te missen