TAK voert actie tegen kersttoespraak Koning Albert
Foto: BELGA

Een twintigtal leden van het Taal Aktie Komitee (TAK) hebben zondagnamiddag een korte protestactie gevoerd aan de poorten van het koninklijk paleis, op het Brusselse Paleizenplein. Ze hingen een spandoek aan de poort met daarop de boodschap ‘Geen tronen blijven staan'.

De actievoerders hingen ook borden op met affiches waarop afbeeldingen te zien waren van koning Leopold II en mishandelde Congolezen en andere waarop ‘nie wieder jaren ‘30' te lezen stond, een duidelijke verwijzing naar de kersttoespraak van koning Albert II.

Circus

‘Voor het zoveelste jaar op rij acht de koning het nodig Vlaanderen stemadvies te moeten geven', zegt Roel De Leener van het TAK. ‘De verwijzing naar de jaren ‘30 en de uitwassen ervan maakt het dit jaar nog wat erger. Nochtans maakte de familie in de oorlogsjaren zelf geen al te beste beurt. Nog belangrijker is dat de monarchie voor ons haaks staat op alle democratische en gelijkheidsbeginselen van onze samenleving. De artiesten van dit koninklijk circus onthouden zich dan ook beter van stemadvies of enig welke andere inmenging in de democratische besluitvorming.'

Het TAK wil met zijn actie tezelfdertijd ook kritiek uiten op de Vlaamse regeringspartijen, die onvoldoende zouden doen om de Vlaamse belangen te vrijwaren.

De actie verliep rustig en zonder incidenten. Het spandoek en de affiches van het TAK werden naderhand door de politie verwijderd.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig