De heftige cultuurstrijd

Het essay van De Wever lokte ook heviger reacties uit – veel heviger. U leest een uittreksel uit de mails die cultuurfilosoof Lieven De Cauter aan Bart De Wever en een zeventigtal schrijvers en journalisten stuurde.

Pokeren over postmodernisme? I call your bluff!

Geachte Meneer De Wever, gij denkt dat ge ons in De Standaard de les kunt lezen over de autonomie van de kunst?

Sorry boy! I don't don't buy this shit!

Aangeboden door onze partners

Niet te missen