Joseph Ratzinger en de kerstlegenden

De mythen van de Bijbel

De maagdelijke ontvangenis, de sterre die stille bleef staan, de drie wijzen met hun wierook, goud en mirre. In zijn laatste boek betoogt paus Benedictus XVI dat de kerstverhalen ‘werkelijke geschiedenis' zijn. Dat is niet langer houdbaar, zegt ETIENNE VERMEERSCH.

‘De geboorte', van de 15de-eeuwse schilder Fra Angelico.
‘De geboorte', van de 15de-eeuwse schilder Fra Angelico. imageglobe

Bij de verwekking van Siddharta (de jonge Boeddha) droomde zijn moeder Maya dat hij in haar schoot binnenkwam als een wit olifantje. De hele natuur juichte: bomen en planten bloesemden, rivieren stopten ...

Aangeboden door onze partners

Niet te missen