De PS gaat in het parlement een aantal voorstellen indienen om het recht op euthanasie uit te breiden. Het partijbureau van de Franstalige socialisten heeft maandag het licht op groen gezet.

De PS wil de wet onder meer uitbreiden naar minderjarigen en naar Alzheimerpatiënten. Voor minderjarigen met een ongeneeslijke ziekte en ondraaglijk lijden wil de PS euthanasie toelaten als die minderjarigen in staat zijn er zelf bewust over te oordelen. Voor zeer jonge kinderen die niet in staat zijn om een euthanasie-aanvraag in te dienen, wil de PS een afzonderlijk debat voeren. Dat moet leiden tot een wettelijk kader dat de rechten van patiënten en zorgverstrekkers vastlegt.

De Franstalige socialisten willen de euthanasiewet ook uitbreiden voor ‘degeneratieve mentale aandoeningen' zoals de ziekte van Alzheimer. Ook hierover zou er in de Senaat een grondig debat moeten komen waarin onder meer de jongste medische inzichten aan bod komen.

De PS stelt ook voor om een aantal procedures in de huidige wet, die nu tien jaar oud is, te vereenvoudigen. Zo moet een ‘voorafgaande verklaring' volgens hen op elk moment gewijzigd kunnen worden. Nu moet die verklaring om de vijf jaar hernieuwd worden. De PS wil ook de opleidingen voor artsen en zorgverstrekkers rond het thema en de informatieverstrekking voor patiënten verbeteren.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig