Magistraat operatie-Kelk doet stap opzij
Tientallen PV's van Operatie Kelk
De voorzitter van de kamer van inbeschuldigingsstelling (KI) die zich op 5 februari buigt over de zaak van de verdwenen processen-verbaal uit het onderzoeksdossier Operatie Kelk, het gerechtelijk onderzoek naar seksueel misbruik binnen de katholieke kerk, trekt zich terug uit de zaak.

Walter Van Steenbrugge, advocaat van een aantal slachtoffers van seksueel misbruik binnen de Kerk, vond de magistraat niet objectief en had een verzoek tot wraking ingediend. 
Van Steenbrugge meent dat de magistraat partijdig kan zijn omdat hij al eerder is tussengekomen in het dossier.

Dat gebeurde toen de KI voor de eerste keer moest oordelen over de wettelijkheid van de huiszoekingen in het aartsbisschoppelijk paleis en het bureau van kardinaal Danneels in Mechelen.

445 PV's

De gewraakte magistraat besliste zich nu zef zich terug te trekken, uit voorzorg. Het Hof van Cassatie moet dus niet over het wrakingsverzoek oordelen.

De Brusselse KI bespreekt op 5 februari de zaak van de verdwenen processen-verbaal uit het onderzoeksdossier Operatie Kelk.

Half oktober raakte in De Standaard bekend dat er 445 processen-verbaal uit het onderzoeksdossier waren verdwenen.

Poetsvrouw

Die verdwenen in de periode net voordat onderzoeksrechter Wim De Troy, die het onderzoek eerst leidde, vervangen werd door onderzoeksrechter Colette Callewaert. Toen onderzoeksrechter Callewaert de zaak in handen nam, stelde ze de verdwijning van de stukken vast. Ze stelde daarvan een proces-verbaal op.

Een deel van het dossier bleek door de poetsvrouw meegenomen te zijn.
Het dossier is dankzij een reeks kopieën weer volledig. De KI moet nu nagaan wat het gevolg is van de verdwijning van die stukken.