Jurgen Verstrepen na veroordeling: 'Mijn vriendin werd bedreigd door politie'
De Hasseltse correctionele rechtbank heeft Vlaams parlementslid Jurgen Verstrepen (46, ex-LDD) een rijverbod van twee maanden opgelegd wegens een ongeval met stoffelijke schade, waarbij hij dronken achter het stuur zat. Hij was al eerder door de politierechtbank tot een rijverbod veroordeeld, maar Verstrepen had beroep aangetekend. Verstrepen overweegt nu ook nog verdere juridische stappen, want hij blijft erbij dat hij niet aan het stuur zat op het moment van de feiten.

Op 3 juni 2010 botste het voertuig van Verstrepen tegen signalisatie op de Luikersteenweg in Hasselt. Een lid van de federale politie, dat net het politiegebouw verliet, zag een man zijn schade opmeten aan zijn BMW. De bestuurder van de BMW reed verder. Het voertuig werd teruggevonden bij de vriendin van Verstrepen in Hasselt. Een afgenomen ademtest bij Verstrepen bleek positief, net als bij zijn vriendin. Verstrepen verklaarde dat zijn vriendin gereden had.

De politierechter had hem tot een rijverbod van vier maanden veroordeeld, maar dat zijn nu twee maanden geworden. De boete van 2.915 euro blijft dezelfde. De proceskosten bedragen bijna 600 euro. Volgens Verstrepen had de politie zijn parlementaire onschendbaarheid moeten opheffen, waardoor hij de nietigverklaring van het dossier vroeg, maar de rechter ging daar niet op in. In juni 2012 kreeg Verstrepen van de LDD te horen dat hij niet meer welkom was binnen de partij na bepaalde uitspraken.

'Aanfluiting van de democratie'

Jurgen Verstrepen reageert 'verbijsterd en verontwaardigd' op de uitspraak. Verstrepen blijft erbij dat zijn vriendin achter het stuur van de wagen zat en noemt het proces een 'afrekening'. Hij overlegt met zijn raadsman voor verdere stappen.

'Ik sta te kijken van dit politiek proces voor een plastic lichtkegel en een verkeersbord', aldus Verstrepen. 'Ik ben vrij zeker dat iemand anders dit niet zou meemaken. Ik wil blijven geloven in onze rechtsstaat, maar men maakt het mij zeer moeilijk: machtsmisbruik, politionele intimidatie, schending van de privacy, twijfelachtige getuigenissen, het negeren van mijn klacht bij het comité P en het inlichten van de pers, voor ik officieel op de hoogte was gebracht. Dit is een aanfluiting van de democratie', klinkt het scherp.

'Ik heb niet gereden, want anders nam ik zeker mijn verantwoordelijkheid. Eerst wist de getuige, een overijverige politieagent, niet wie de chauffeur was. Toen men wist dat de wagen mijn eigendom was werd plots de verklaring aangepast dat ik de chauffeur was. Ik twijfel aan de objectiviteit van de politie Hazodi', aldus Verstrepen.

'Vriendin bedreigd'

'Het is beangstigend dat Hazodi mij opgespoord heeft bij mijn vriendin, nadat ze alle op- en afritten van de autosnelweg in Limburg hadden afgezet. In een afzonderlijk verhoor werd mijn vriendin bedreigd en gedwongen haar verklaringen aan te passen. Ik stel me de vraag of alle politici in Hasselt zo gevolgd worden in hun doen en laten', vervolgt het Vlaams parlementslid.

'Dit allemaal door een onoplettendheid van mijn vriendin voor het omver rijden van een plastic kegel zonder slachtoffers of betrokkenen. Ik had, dat geef ik toe, in het holst van de nacht kunnen rondbellen, want voor zo’n aanrijding volstaat het de verzekering te contacteren', besluit Verstrepen.