‘Lidl vergat dat twitter van iedereen is'

Lidl heeft de twitteractie #luxevooriedereen gisteren voortijdig stopgezet.

rr

De actie om voor iedere retweet met die hashtag vijf voedselpakketten aan de voedselbanken te schenken, kende veel meer succes dan verwacht. Lidl zal tienduizend pakketten wegschenken, wat het bedrijf ...

Niet te missen